Selon Angela Merkel, sitiyasyon Covid-19 dramatik an Almay

Deklarasyon chanselyè a nan kongrè majistra yo nan peyi Almay

Sitiyasyon Covid-19 nan peyi Lalmay se dramatik, se deklarasyon chanselyè Angela Merkel jodi mèkredi 17 novanm 2021 nan kongré majistra yo. Li tou pwofite pou mande ranfò pou distribiye vaksen yo pi rapid ke posib epi ankouraje moun ki pa kwè nan vaksen yo pou chanje lide.

Enstiti Robert Koch rapòte jodi a ke ka ki konfime yo ogmante pa 52,82 mil kòm katriyèm vag pandemi an an Ewòp.

Pou ale pi lwen Merkel di : "Li pa twò ta pou chwazi yon premye vaksen". Li kontinye pou di: "Tout moun ki pran vaksen pwoteje tèt li ak pwoteje lòt moun ki nan antouraj li. Toutotan plis moun pran vaksen, se ap wout pou soti nan pandemi an".

Pou fini "yon efò nasyonal" nesesè pou reyalize distribisyon an mas dòz rapèl kont Covid-19 depi pwoteteksyon vaksinasyon yo ofri a kòmanse diminye sis mwa aprè aplikasyon dezyèm dòz la.

Fonte: Agência Brasil

Radio Planeta Imigrantes www.radioplanetaimigrantes.com Ou tande vwa mond lan

Comentários

Mais Notícias | Entenasyonal